Čaro fotografie je v kúzlu okamihu a správneho záberu.

Dokázať zachytiť a zväčniť moment, v ktorom je vypovedaný príbeh, emócia alebo charakter dá niekedy poriadne zabrať. 

A práve to ma na fotografii fascinuje a priťahuje.
Hľadanie dokonalého záberu, ktorý vypovie viac než tisíc slov, zachytenie emócie, príbehu, alebo najlepšie vystihnutie produktu. To všetko je výzvou, ktorá prináša radosť.

Vo fotografii nič nie je nemožné.
Fotografia otvára aj dvere do sveta ilúzií, kúziel a rozprávok. V spojení s grafickým postprocessom vznikajú krásne a jedinečné zábery v ktorých vzniká svet fantáziesvet bez hraníc.